F5 East, Block A, New Zhongqiao Industry Park Baolong Road 6, Longgang District, Shenzhen